Karita Mattila

Karita Mattila

Pierre Bleuse, dirigent
Karita Mattila, sopran
Åbo filharmoniska orkester

Lili Boulanger: D’un matin de printemps
Jean Sibelius:
Men min fågel märks dock icke, op. 36 nro 2
Svarta rosor, op. 36 nro 1
Norden, op. 90 nro 1
Vitsippan, op. 88 nro 3
Sippan, op. 88 nro 4
Törnet, op. 88 nro 5
Den första kyssen, op. 37 nro 1
Flickan kom ifrån sin älsklings möte, op. 37 nro 5
Var det en dröm, op. 37 nro 4
Cesar Franck: Symfoni d-moll

Den två gånger Grammyprisbelönta sopranen Karita Mattila hör till de främsta finländska operastjärnorna och behöver ingen närmare presentation. Bered dig på en kväll med musik som ger dig kalla kårar, känns i kroppen, påverkar, väcker känslor och stannar kvar i tankarna långt efter konserten. Konserts program består bland annat av Sibelius sånger.

Artists

Pierre Bleuse (c) Julia Severinsen
Pierre Bleuse
dirigent
Pierre Bleuse (c) Julia Severinsen
Pierre Bleuse
dirigent

Den franske dirigenten Pierre Bleuse håller snabbt på att bli en av mest intressanta och efterfrågade dirigenterna. Förra året utnämndes han till Odenses symfoniorkester chefdirigent för säsongen 2021/22 och till konstnärlig ledare för Pablo Casals-festivalen.

Till Bleuses höjdpunkter under säsongen 2022/23 hör hans framträdanden med Orchestre National de France, Singapores symfoniorkester och Orchestra National du Capitole de Toulouse. Bleuse debuterar med São Paulos symfoniorkester, Sinfonieorchester Basel, Janáčeks filharmoniska orkester, Münchener Kammerorchester och Polens nationella radios symfoniorkester.

Till hans senaste höjdpunkter hör framträdanden med flera europeiska orkestrar samt med bland annat symfoniorkestern i Utah. Bleuse är aktiv inom det franska musiklivet och uppträder ofta med sitt hemlands orkestrar. Bleuse grundade Musika Orchestra Academy i Toulouse år 2008. Akademin ger unga musiker stöd och orkestererfarenhet.

Bleuse studerade orkesterdirigering under ledning av Jorma Panula i Finland och under ledning av Laurent Gay i Genève. Bleuse är ursprungligen utbildad violinist och har varit konsertmästare för Toulouse kammarorkester samt medlem i Satiekvartetten.

Karita Mattila (c) Marica Rosengard
Karita Mattila
sopran
Karita Mattila (c) Marica Rosengard
Karita Mattila
sopran

Karita Mattila hör till världens mest efterfrågade sopraner. Världens ledande operahus engagerar henne i roller, och till Mattilas operaroller under denna säsong hör Herodias (i operan Salome) vid nationaloperan i Paris och Canadian Opera Company samt debuten i rollen som Klytämnestra (i operan Elektra) vid Deutsche Oper i Berlin.

Till hennes betydande framträdande under senaste tid hör den framgångsrika returen till festivalen i Salzburg i rollen som La zia principessa (i operan Suor Angelica), Poulencs La voix humaine vid Finlands Nationalopera samt Jenůfa vid The Royal Opera House. Alla framträdanden strömmades direkt över hela världen.

Mattila har fått två Grammypriser för bästa operainspelning. Priserna har hon fått för inspelningen av Mästersångarna i Nürnberg under ledning av Sir Georg Solti (1998) och inspelningen av Jenůfa under ledning av Bernard Haitink (2004). Mattila har gjort flera andra framgångsrika inspelningar, och till de främsta av dem hör Strauss Vier letzte Lieder under ledning av Claudio Abbado och inspelningen av Mattilas 40-årsjubileumskonsert framför en livepublik med 12000 personer.

Mattila har vunnit flera priser under sin karriär och har fått Finlands Lejons kommendörstecken av första klass år 2020. Till hennes övriga betydande priser hör Musician of the Year-priset av Musical American samt Chevalier des Arts et des Lettres. Mattila har studerat vid Sibelius-Akademin och ger numera mästarkurser världen över.

Pieces

Lili Boulanger (1893-1918):
D'un matin de printemps

Lili Boulanger var en av den franska musikens största tonsättarlöften när hon dog i 24 års ålder i mars 1918. Under sitt korta liv hann hon trots sin sköra hälsa skapa en produktion omfattande drygt tjugo verk, vilket visar att hon inte enbart var en strålande begåvning utan redan en färdig och långt hunnen konstnär.

Lili Boulanger blev känd när hon år 1913 som första kvinnliga tonsättare vann det ansedda Rompriset med sin kantat Faust et Hélène. Hon fick inspiration av såväl sin lärare Gabriel Fauré, som stödde henne, som av Debussy. Boulangers produktion består huvudsakligen av kammarmusik och vokalmusik för olika ensembler, av vilka de mest kända är några orkestrala psalmkompositioner. Under sina sista år planerade hon en opera baserad på Maeterlincks skådespel Princesse Maleine, men av den har endast fragment bevarats.

D’un matin de printemps (Vårmorgon) kom till i flera olika versioner åren 1917-18 och kom att bli Boulangers sista verk. Först färdigställde hon den som en duo för violin och piano, därefter som en trio för violin, cello och piano, sedan som en duo för flöjt och piano och slutligen i januari 1918 för orkester. Trots att Vårmorgon fick sin slutliga form under Boulangers sista månader är den inte musik från dödsbädden. Verket är scherzolikt och lätt framåtskyndande, genomskinligt och strålande av ljus, och den vårliga rörligheten flankeras av debussyaktiga förebådande och flimrande klanger och av ett mer sångbart och känsloladdat uttryck.

Verkpresentation: Kimmo Korhonen
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Jean Sibelius (1865–1957):
Sånger ur opus 36, 90, 88 och 37, orkestrerade av Jaakko Kuusisto (1974-2022)

De drygt hundra solosångerna utgör vid sidan av symfonierna och de symfoniska dikterna den tredje centrala delen av Sibelius produktion. Där han i sina symfonier skapade långa processer och i de symfoniska dikterna skissade episka synvinklar på olika teman, ofta från Kalevala, gav solosångerna ett tillfälle att för en stund leva sig in i de lyriska impulserna i korta stämningsfulla stunder.

Sibelius komponerade sånger från de sista åren av 1880-talet till slutet av 1910-talet, och endast under hans sena period under 1920-talet kom inga fler sånger till. I sina sånger skapade han en personlig stil som i grund och botten avvek både från den tyskspråkiga liedtraditionen och från den nordiska romanstraditionen, även om han i enskilda sånger kunde stå närmare dessa traditioner. Solosångernas personliga stämning förstärks av att största delen av dem är skrivna till svenskspråkiga texter – svenska var ju hans modersmål. Den poet som Sibelius oftast återkom till i sina sånger var Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), och nästan en fjärdedel av hans solosånger är komponerade till texter av Runeberg.

Sibelius gjorde orkesterversioner av flera av sina solosånger, men vid den här konserten hör vi dem i orkestreringar gjorda speciellt för Karita Mattila av kompositören och dirigenten Jaakko Kuusisto, som gick bort i början av år 2022. Vid uruppförandet av orkesterversionerna i Kuopio i september 2021 berättade Kuusisto att tanken var att ”urvalet skulle bilda en fullständig och fungerande konserthelhet. Den innehåller såväl mer kända som mer ovanliga sånger, såväl stora som små. Samlingen är även språkligt enhetlig.”

Sångerna som Kuusisto har orkestrerat härstammar från två olika skapande perioder av Sibelius karriär. Sånger från opus 36 och 37 som ramar in urvalet kommer från tiden kring sekelskiftet, medan de mittersta sånger från opus 90 och 88 härstammar från år 1917.

Av sångerna från opus 36 förenar den folkligt färgade och sorgmodigt vemodiga Men min fågel märks dock icke (Runeberg; 1899) ouppfylld kärlek med naturupplevelser, medan den fylligt romantiska Svarta rosor (Josephson; 1899), en av Sibelius mest kända sånger, får en symbolistisk känsla av närheten till döden.

Opus 90 innehåller endast dikter av Runeberg, och höjdpunkten är Norden, som hör till Sibelius största sånger och i vilken en bred sånglinje svävar över den enkla men harmoniskt nyanserade bakgrunden. De sex korta sångerna i opus 88 utgör med sina blomstermotiv en enhetlig helhet, och den var den enda av sina sångopus som Sibelius kallade för en sångsvit. Av den hör vi här den känsliga Vitsippan (Franzén), den livliga men sorgmodiga Sippan (Runeberg) samt den mer allvarsamma Törnet (Runeberg).

Sångerna i opus 37 fortsätter på den romantiska linjen i opus 36. Den första kyssen (Runeberg; 1900) är känslosam och ställvis operalikt fyllig. Flickan kom ifrån sin älsklings möte (Runeberg; 1901) hör till de största och mäktigaste av Sibelius sånger, och upprepningen av diktens teman ger den en balladliknande känsla. Var det en dröm (1902) är skriven till en dikt av en tragisk figur inom den finländska poesin, Josef Julius Wecksell, som redan som ung togs in på mentalsjukhus. Sibelius har klätt dikten i ett ståtligt melodiskt flöde med långa linjer.

Verkpresentation: Kimmo Korhonen
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

César Franck (1822–1890):
Symfoni d-moll

Lento – Allegro ma non troppo
Allegretto
Finale: Allegro non troppo

I den franska musiken förblev symfonin under stora delar av 1800-talet i skuggan av operan, men under 1880-talet väcktes ett helt nytt intresse för den. Då prövade bl.a. Fauré, Lalo, Chausson, d’Indy, Saint-Saëns och även den i Belgien födde men i Frankrike bosatte César Franck på formen. Francks d-mollsymfoni (1886-88) hör numera till de centrala verken i den franska symfoniska repertoaren, men vid uruppförandet år 1889 väckte den mer förundran än beundran. Verket har många för tiden ovanliga drag som en tresatsig helhetsform, en egendomlig harmonisk struktur i den första satsen samt en cyklisk tematisk form, dvs. samma tematiska innehåll används i olika satser.

Symfonins cykliska grund börjar muras redan i inledningen till den första satsen, vars inledande motiv används även i de två andra satserna. Huvudtemat hänger till en början på en kort allegrorusch. Inledningen och det till full längd växande allegroavsnittet repeteras i f-moll. Genomföringen förtätas till en stormig dramatik, tills en monumental kanon av inledningens tema förklarar repetitionen inledd. Huvudtemat återvänder trots allt tvärt emot alla förväntningar i ess-moll, en tonalt märklig kompromiss mellan d- och f-moll.

Den långsamma satsen domineras av det engelska hornets pastoralt sorgmodiga cantabilemelodi, men satsen har även överraskande nog ett livligare scherzoelement. I finalen förekommer motiv från de tidigare satserna. Dess mest karakteristiska egna motiv hör vi genast i cello och fagott, och det för slutligen verket till sin segerrikt jublande avslutning.

Verkpresentation: Kimmo Korhonen
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka