Betel-kirkko

This is a past event.

Mästaren & gesällen

Joseph Haydn: Stråkkvartett nr 3 C-dur op. 76 "Kejsarkvartetten"
Ludwig van Beethoven: Stråkkvartett nr 1 F-dur op. 18
 

Matti Koponen, violin, programplanering
Elisabeth Stewart, violin
Mari Viluksela, viola
Larimatti Punelpuro, cello

Under kammarmusikeftermiddagen med stråkkvartett hör vi musik av Beethoven och Haydn. I slutet av 1700-ta-let var Haydn redan en erkänd mästare, och den unge Beethoven studerade som gesäll för honom. Haydn kompo-nerade den andra satsen av Kejsarkvartetten för Österrikes kejsare. Numera används melodin som Tysklands nat-ionalsång, Deutschlandlied.

Säkerhet.

Pieces

Joseph Haydn (1732–1809):
Stråkkvartett C-dur op. 76/3, "Kejsarkvartetten"

Allegro
Poco adagio; cantabile
Menuetto: Allegro
Finale: Presto

Joseph Haydns karriär kulminerade med hans två Londonresor 1791–92 och 1794–95, under vilka hans 12 sista symfonier, de sk. Londonsymfonierna uruppfördes. Efter dem blev de stora vokalverken centrala: oratorierna Skapelsen och Årstiderna samt de sista stora mässorna. Av sina viktigaste verk komponerade han ännu vid sidan av dem de sista stråkkvartetterna: de sex kvartetterna i op. 76 och de två i op. 77.

Haydn komponerade opus 76 på beställning av den ungerske greven Erdõdy år 1797 eller 1798, kring samma tider som oratoriet Skapelsen, och verken utgör kulmen på Haydns svit med 68 stråkkvartetter. Opusets tredje verk har undertiteln ”Kejsarkvartetten”, eftersom den andra satsen bygger på den vackra kejsarhymnen ”Gott, erhalte Franz der Kaiser” som Haydn komponerade tidigare under år 1797. Hymnen är numera känd som melodin i Tysklands nationalsång.

Verket inleds med en lätt allegrosats, vars huvudmotiv dominerar nästan totalt och under satsens lopp får olika former, till och med en frodig folklig dans. I den andra satsen blir kejsarhymnen till fyra variationer, som bevarar sin värdighet trots att de har varierande textur och är kontrapunktiskt rikare. Den tredje satsen är en folkligt rotad menuett, med en sångbar trio som går i moll. Den fartfyllda och stundvis rentav intensiva prestofinalen förblir till största delen i c-moll innan den mot slutet övergår i ljus och frigjord C-dur.

Verpresentation: Kimmo Korhonen
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Ludwig van Beethoven (1770–1827):
Stråkkvartett F-dur op. 18/1

Allegro con brio
Adagio Affettuoso ed appassionato
Scherzo: Allegro molto
Allegro

Joonas Kokkonen jämförde en gång Beethovens viktigaste verksviters ställning och konstaterade att ”pianosonaterna var plogspetsen, därefter följde symfonierna och som sista sammanfattning stråkkvartetterna”. Tanken på verkens inbördes förhållanden illustrerades speciellt tydligt under de tidiga och avslutande perioderna av Beethovens i tre perioder indelade produktion.

Beethoven inledde sin karriär som kvartettkompositör med samlingen med sex kvartetter op. 18, komponerad under åren 1798-1800 på beställning av furst Lobkowitz, som var känd som en skicklig amatörmusiker. Verken återspeglar ännu rätt långt arvet efter Haydn och Mozart, och såtillvida utgör de sammanfattningen och höjdpunkten på Beethovens tidiga period. Redan vid tiden för deras färdigställande stod han inför en brytningsperiod, som kort senare ledde in i hans stormiga mellanperiod.

F-durkvartetten är den mest omfattande av de sex kvartetterna i opus 18. Den klassicistiska kvartettkonstens främsta kompositionsideal dominerar verket ända från den sonatformade första satsen. Den långsamma satsen, kvartettens emotionella kärna, utgör den mest imponerande överträdelsen av av grundklassicismens gränser. När Beethovens vän violinisten Karl Amenda en gång konstaterade till kompositören att satsen fick honom att tänka på två älskandes skilsmässa svarade Beethoven: ”Bra. När jag komponerade satsen tänkte jag på gravkammarscenen i Romeo och Julia.” Den tredje satsen är inte längre en gammaldags menuett utan ett scherzo som representerar modernare ideal, och finalen är ett sonatrondo som berikas av genomföringens kontrapunkt.

Verpresentation: Kimmo Korhonen
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka