Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Tämä seloste on laadittu 18.9.2020

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten tfo.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Eficode Oy on tehnyt saavutettavuusauditoinnin tfo.fi-verkkopalvelusta 27.5.2020. 

Miten saavutettava tfo.fi-verkkopalvelu on?

Tfo.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Tfo.fi-verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

 • Liitetiedostot avoimet työpaikat -sivulla korjataan käytettävämmäksi (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Lomakkeisiin selkeä pääotsikkotaso ja virheilmoituksesta ruudunlukijalle tieto (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 3.3.2)
 • Yläpalkin selausjärjestys, logon tekstivastine, ruudunlukuohjelman haasteet (1.1.1, 1.3.1, 2.4.4)
 • Sivujen rakenne ja osien merkintä maamerkein (WCAG 1.3.1)
 • Sivustohaun puutteet: tekstikentän ja etsi-painikkeen ohjelmallinen yhdistäminen, termien looginen käyttö, tulosten määrän ilmoittaminen, virheilmoitus tyhjästä hausta (WCAG 3.2.4, 3.2.2, 4.1.3, 1.3.1, 3.3.1)
 • Puutteelliset kontrastit ja erottavuus linkeissä sekä hyppylinkkien loogisuus (WCAG 1.4.1, 3.2.4, 2.4.1)
 • Näppäimistöllä pääsy kaikkiin elementteihin ja riittävä kohdistus (WCAG 2.1.1, 2.4.7)
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita sekä verkkopalvelun sisältösivuilla että PDF-lomakkeissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Lasten ja nuorten osiosta löytyvissä peleissä kontrastit ovat heikkoja, soitinten kohdistusjärjestys ei vastaa visuaalista järjestystä, värien käytöille ei ole selitystä, painikkeita ei ole ohjelmallisesti ryhmitelty, liukusäätimiin ei ole ohjelmallisesti yhdistetty soittimia ja säätimiä ei ole yhdistetty ryhmäksi (WCAG 1.4.3, 1.3.2, 1.4.1, 1.3.1)
 • Tekstitys ja kuvailutulkkaus videoilla ja verkkokonserttilähetyksissä on osittain puutteellista (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4)
 • Konserttitallenteissa on puutteelliset keinot säätää ääntä näppäimistöllä ja kohdistusjärjestys ei ole looginen (WCAG 1.3.2, 1.4.2, 2.1.1, 2.4.3)
 • Kalenterissa on puutteita ruudunlukuohjelman kohdistuksissa, ruudunlukija ei saa visuaalista merkintää vastaa tietoa siitä, että jollekin päivälle on tapahtumia ja osia ei ole nimetty ohjelmallisesti (1.3.1, 2.4.4, 2.1.1, 1.4.1)
 • Sivustolla on sisältöä, jossa kontrastit eivät ole riittäviä (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Sivustolla on automaattisesti käynnistyvää animaatiota, jota ei ole mahdollisuus tauottaa, pysäyttää tai piilottaa (WCAG 2.2.2)
 • Tekstiä suurentaessa ja visuaalisia elementtejä skaalatessa kaikki sisältö ei skaalaudu siististi (WCAG 1.4.4, 1.3.4, 1.4.10)
 • Osa ulkoisen toimittajan sisältöjen upotuksista eivät ole saavutettavia, esimerkiksi video- tai karttaupotukset.

Tfi.fi-verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti saavutettavuuden korjaamiseksi niin teknisesti kuin sisällöllisestikin. Uusien verkkopalveluiden ja -sivustojen kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on videoita ja verkkokonsertteja, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme parantamaan tfo.fi-verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Tfo.fi:n osalta saavutettavuusvaateet tulevat voimaan 23.9.2020.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen palvelusta vastaavalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Turun kaupunki tarjoaa tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Turun kaupungin asiointipisteistä:

 • Skanssin Monitorissa (Skanssinkatu 10, 20730 Turku, puhelin 040 160 4556)
 • Kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8, 20100 Turku)
 • Kirjastoissa on mahdollisuus saada digitukea

Turun kaupungin verkko- ja digipalvelujen saavutettavuutta tarkastellaan jatkuvasti

Tfo.fi-verkkopalvelusta vastaa Turun kaupunki. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä ja teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Turun kaupungin saavutettavuusosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Kaupungin saavutettavuuden puitesopimustoimittajat arvioivat kaupungin nykyiset digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. Arvioinnin perusteella palveluiden saavutettavuutta kehitetään lain vaatimalle tasolle kunkin palvelun osalta.

Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien. Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille osapuolille, jotka osallistuvat verkkopalveluiden kehittämiseen ja niiden sisältöjen tuottamiseen. Kaupungissa on käynnissä projekti Saavutettavuuslain vaatimusten täyttäminen kesään 2021 saakka.